FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

DO BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING Z OKAZJI DNIA KOBIET

Malbork, dn. 13 marca 2016 roku

Wyślij wiadomość
DANE PODSTAWOWE:
Imię: *
Nazwisko: *
Klub:
Płeć: *
Kobieta
Mężczyzna
.
DATA URODZENIA:
Rok: *
Miesiąc: *
Dzień: *
KLASYFIKACJE:
Ogólna: *
Służby mundurowe tylko dla biegu:
Wojsko Polskie
Straż Pożarna
Policja
Dodatkowa dla biegu:
Para małżeńska
.
DANE TELEADRESOWE:
Ulica, nr domu: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
Kraj: *
E-mail: *
Telefon kontaktowy (SMS z wynikiem):
.
KONTAKT W RAZIE WYPADKU:
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
PODSUMOWANIE:
1) Zaznacz jeśli akceptujesz: *
Akceptuję regulamin Biegu oraz Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet i zobowiązuję się do jego przestrzegania.*
3) Zaznacz jeśli akceptujesz: *
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.*
2) Zazacz jeśli akceptujesz: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu oraz Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet .*
4) Zaznacz jeśli akceptujesz: *
Wyrażam zgodę na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora i partnerów biegu.*
5) Zaznacz jeśli akceptujesz: *
Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.*
6) Zaznacz jeśli akceptujesz: *
Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu oraz Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w wymienionym biegu i marszu.*
7) Zazacz jeśli akceptujesz: *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od Organizatora biegu oraz partnerów biegu.*
8) Zazacz jeśli akceptujesz: *
Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją imprezy.*
9) Zazacz jeśli akceptujesz: *
Zgadzam się także, aby moje dane (imię, nazwisko, klub, miasto) pojawiły się na elektronicznej liście zawodników publikowanej w Internecie.*
10) Zazacz jeśli akceptujesz: *
Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność, zapoznałem się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.*
Sprawdź poprawność wpisanych danych i prześlij formularz.
Kod bezpieczeństwa:
 (Proszę wpisać w pole tekstowe)
privacy_title:
privacy_text
Wiadomość została pomyślnie wysłana!

  • UWAGA!!! Poprawne wysłanie zgłoszenia nie powoduje automatycznego zamieszczenia
    na liście startowej!

     
  • Lista startowa jest edytowana  2x w tygodniu . 
     
  • Wszelkie pytania odnośnie zapisów prosimy kierować na adres e-mail: pasjabiegania@interia.pl

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!